Оголошення

15.02.2024

До уваги громадян!


             Продовжено дію Порядку та умов реалізації пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2024 роках, затвердженого постановою КМУ від 29.07.2020р. за № 744 та внесено зміни, якими передбачено виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача в уповноваженому банку АТ КБ «ПриватБанк».


07.02.2024

Щодо призначення допомоги «пакунок малюка».


             Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744 (зі змінами) затверджено Порядок та умови реалізації пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020 – 2023 роках, яким передбачено надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» по 31.12.2023 року.
             Міністерством соціальної політики України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання одноразової натуральної допомоги “ пакунок малюка ” та виплати грошової компенсації її вартості», яким планується продовження реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» до 2025 року.
             У зв’язку з цим, з 01.01.2024 призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та перерахування коштів на рахунки отримувачів буде проводитись після затвердження проєкту постанови Кабінетом Міністрів України.
        


05.01.2024

До уваги мешканців громади, які отримують компенсацію витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб


        Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1413 внесені зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333, а саме:
        - компенсація надається фізичним особам – громадянам України, які є власниками житла або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємці, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, з якими вони пов'язані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні), для покриття витрат, пов'язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб;
        - сума компенсації за кожен людино-день становить 14,77 гривень;
        - виплати компенсацій здійснюватимуться за рахунок організацій, зокрема міжнародних.
        Також внесені зміни в «Повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміну переліку осіб, розміщення у житловому приміщенні» та в «Заява особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат» .
        


04.12.2023

До уваги внутрішньо переміщених осіб!


             Відповідно до пункту 146.2. Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” тимчасово, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, для осіб, які проживають/проживали на території, на якій ведуться (велися) бойові дії, та/або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, у разі якщо звернення за призначенням пенсії відбулося в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, строк звернення за призначенням відповідної пенсії не сплив станом на 24 лютого 2022 року, пенсія призначається:
         • за віком - з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
         • по інвалідності - з дня встановлення інвалідності;
         • у зв’язку з втратою годувальника - з дня, що настає за днем смерті годувальника;
         • за вислугу років - з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.
             Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії особам, зазначеним в абзаці першому цього підпункту, визначається з урахуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, з якого призначено пенсію.


27.11.2023

До уваги громадських об’єднань, установ, фізичних осіб-підприємців, які надають соціальні послуги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах


             Надання соціальних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» (далі – Закон).
             Відповідно Закону суб’єкти, які надають соціальні послуги, повинні бути зареєстрованими у Реєстрі надавачі та отримувачів соціальних послуг (далі – Реєстр).
             Більше корисної інформації можна знайти за посиланням:
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
              Надавачі соціальних послуг, у своїй діяльності мають відповідати Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».
             Для внесення відомостей до Реєстру повинні надати наступні документи:
         заяву надавача соціальних послуг;
         перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови та порядок надання;
         відомості про дату та результати здійсненого уповноваженим органом контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності);
         а також, за бажанням, інші документи.
        
         Більше корисної інформації можна знайти за посиланням:
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%D0%BF#Text
        

         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2021-%D0%BF#Text
        
        
         За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою: м. Луцьк, просп. Волі, буд. 4А, каб. 314, 315, 316.
        Телефон: 0332284190, 0332284191, 0332284185.
        E-mail: pens_dsp@lutskrada.gov.ua
        


20.11.2023

До уваги небайдужих громадян !!!


                     На території Луцької міської територіальної громади створена та діє опікунська рада з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), положення якої затверджене рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 15.12.2021 № 1036-1, одним із завдань якої є контроль за діяльністю опікунів та піклувальників.
                    З метою захисту особистих і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, департамент соціальної політики просить мешканців громади, благодійні організації, установи взяти участь у здійсненні контролю за діяльністю опікунів та піклувальників, шляхом планових відвідувань осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, або особами дієздатність яких обмежена, та як такі що перебувають під опікую та піклуванням.
        За більш детальною інформацією, Ви можете звернутись до департаменту соціальної політики за адресою: м. Луцьк, просп. Волі, буд. 4А, каб. 314, 315, 316 (тел. (0332) 284 190, 284 185), e-mail: pens_dsp@lutskrada.gov.ua або до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади за адресою: м. Луцьк, вул. Данила Галицького, буд. 18 (тел. (0332) 722 388, (0332) 723 285, e-mail: tzszn_lutsk@meta.ua).    


06.10.2023

Ярмарка послуг для внутрішньо переміщених людей


        

        


13.09.2023

ДО УВАГИ родин військовослужбовців, які зникли безвісти!


        12.09.2023 Кабінет Міністрів передав повноваження з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до МВС.
         Передано від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України до Міністерства внутрішніх справ повноваження з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших повʼязаних з цим питань відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»».
         Уряд вніс зміни до положення про Міністерство внутрішніх справ. Відомство визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України (у частині повноважень з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших повʼязаних з цим питань відповідно до Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»).
         Крім того, внесено зміни до порядку утворення та діяльності пошукових груп з пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якими передбачено, що Генеральний штаб ЗСУ утворює пошукові групи за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
         Міністерству внутрішніх справ також доручено забезпечити діяльність Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
        Родини зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених можуть звернутися до Центру підтримки та отримати:
        - консультації з правових питань щодо перших та наступних кроків родини у випадку зникнення чи потрапляння у полон військовослужбовця та оформлення необхідних запитів/звернень від іменні рідних та за підписом міського голови;
        - кваліфіковану психологічну допомогу фахівцем-психологом;
        - допомогу в оформлені відповідних документів для отримання коштів за рахунок місцевих соціальних програм для мешканців Луцької міської територіальної громади.
         Центр підтримки знаходиться в приміщенні департаменту соціальної політики Луцької міської ради (пр.Волі,4а, м.Луцьк, каб. 304). Контактні телефони: (0332) 284 164; (0332) 284 186.
         Також, родини зниклих осіб наразі можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію ГО «ГРУПА ПАТРІОТ», яка й надалі буде опікуватися зниклими безвісти, за телефоном :
        0 800 339 247.
        
        Разом до Перемоги! Слава Україні!
        


20.07.2023

До уваги внутрішньо переміщених осіб!


Урядом прийнято постанову від 11.07.2023 № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.
        Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 р. буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 міс., до кінця січня 2024 р.
        Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн та для інших осіб – 2 тис. грн.
        Відповідно, виплати не продовжуватимуться особам, які:
 • перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);
 • повернулися до покинутого місця проживання.
        Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.
        Звертаємо увагу, що громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.
        З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.
        А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:
 • придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;
 • придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
 • мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;
 • придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;
 • мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.
        Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплати.
        Звертаємо увагу, що Постановою надано можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народились діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО).
        Також відтепер особа зможе дистанційно відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соціального захисту населення.
        Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.
        Також звертаємо увагу, що для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться по отримання допомоги ПІСЛЯ 01.08.23
        Допомога призначається на шість місяців, на сім’ю, та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім’ї (далі ‒ уповноважена особа) з розрахунку на кожного члена сім'ї:
 • для осіб з інвалідністю та дітей ‒ 3 тис. грн;
 • для інших осіб ‒ 2 тис. грн.
        Для таких родин допомога може бути призначена сім'ї ще на 1 шестимісячний період, якщо в родині є:
 • діти з інвалідністю,
 • особи, які доглядають за особою з інвалідністю, li> особи пенсійного віку,
 • які мають трьох і більше дітей віком до 18 років
 • неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника,
 • якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.
        Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн. одним платежем. Критерії суттєвих витрат – зазначені вище.


21.06.2023

Затримка у виплаті компенсації


                У зв’язку з переходом на нове програмне забезпечення по призначенню та виплаті компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, виникла затримка даної компенсації за травень 2023 року.
              У разі доопрацювання функціоналу програмного забезпечення ІОЦ Мінсоцполітики, департаментом соціальної політики будуть здійснені усі необхідні заходи для подальшої вчасної виплати компенсації одержувачам.     


стор. 1  2  3  4  5  6  7 

Контактна інформація

Телефони

+38 0332 28 10 00 - гаряча лінія
+38 0332 28 41 80 - приймальня
телефонний довідник департаменту