На головну Написати лист Департамент соціальної політики Луцької міської ради


Луцьк соціальний

Офіційний сайт
департаменту соціальної політики
Луцької міської ради


Новини   |   Дошка оголошень   |   Питання та відповіді      Понеділок, 9 Грудня, 2019 року
Телефони "гарячої лінії" департаменту :  інформатор відділу прийому громадян - 28-41-61; з питань надання субсидій -  28-41-75, 28-41-82, 28-41-80 ; надання консультацій учасникам АТО та членам їх сімей - 28-41-65.
Центральні
органи влади:

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство праці та соціальної політики
"Гаряча лінія" Мінсоцполітики:
15-45
0-800-502-757

Пенсійний фонд
Контакт-центр ПФУ:
0-800-503-753

Фонд соціального захисту інвалідів

Місцеві
органи влади:

Волинська державна адміністрація
Волинська обласна рада
Луцька міська рада


Наші колеги:
Львів соціальний
Оголошення20.03.2019
Департамент соціальної політики Луцької міської ради інформує

     Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій для розрахунку розміру субсидії враховуються нараховані доходи членів домогосподарства та членів сім’ї особи із складу домогосподарства, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи. Для уникнення непорозумінь щодо призначення субсидій необхідно вчасно оформляти ID-картки для осіб, які досягли зазначеного віку, та інформувати департамент соціальної політики у разі отримання такого документа. Також у разі будь-яких змін в осіб зі складу домогосподарства, громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати департамент соціальної політики про обставини для перерахунку субсидії, зокрема: зміни персональних даних, соціального статусу, змін у складі сім’ї, переліку отримуваних послуг та їх надання.


28.02.2019
Виплата субсидій готівкою

Для з’ясування питань щодо виплати субсидій готівкою надаємо номери телефонів контакт-центрів
ОЩАДБАНКУ 0-800-210800 та УКРПОШТИ 0-800-300545


25.02.2019
До уваги громадян!

     Нагадуємо, що Постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 996, що набрала чинності з 1 січня 2019 року, запроваджено новий вид державної допомоги сім’ям з дітьми, а саме - допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність. Допомога надається одному з батьків (законному представнику дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів на підставі довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.


15.02.2019
До уваги громадян!

     Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68, затверджено «Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». Цим Порядком визначено механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».
     Муніципальна няня – будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91)/ юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років. Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.
     Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею. Договір укладається у письмовій формі та повинен містити, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.
     Звернення для отримання компенсації може бути подане у письмовій або електроній формі.
     Для отримання компенсації у паперовій формі подаються такі документи:
     - заява про надання компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
     - копія договору з муніципальною нянею;
     - копію свідоцтва про народження дитини;
     - копія сторінок паспорта отримувача ;
     - документ, що підтверджує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
     - документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
     - рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
     В електронній формі отримувач послуги подає такі документи:
     - електронну заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
     -електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
     - скановану копію договору договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
     - відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);
     - сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
     - сканована копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
     Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації. Факт народження дитини на території України у разі подання заяви в електронній формі підтверджується за інформацією з державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом.
     Допомога призначається протягом десяти робочих днів на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, з дати звернення за її призначенням у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає няня. Розмір компенсації на послуги няні з 1 січня 2019року -1626 грн.
     Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих щомісячно до 5 числа документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня».
     Заявнику може бути відмовлено у призначенні компенсації послуги у разі подання пакета документів не в повному обсязі, відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
     Отримувач послуги «муніципальна няня» зобов’язаний протягом одного робочого дня проінформувати орган соціального захисту про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання послуги.
     У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня», виплата компенсації припиняється.
     Виплата компенсації також припиняється:
     - у разі коли отримувачем послуги «муніципальна няня» було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення;
     - у разі переїзду отримувача послуги «муніципальна няня» до іншої адміністративно-територіальної одиниці і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги (розірвання договору, смерть отримувача послуг «муніципальна няня», дитини, припинення діяльності фізичної особи - підприємця, юридичної особи, яка надає послугу «муніципальна няня»), - з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;
     - за заявою отримувача послуги «муніципальна няня» - з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
     Одержання отримувачами послуги «муніципальна няня» інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги «муніципальна няня».
     Компенсація послуги «муніципальна няня» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.


07.02.2019
Змінено порядок виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 44 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України і від 28 грудня 2016 року № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», згідно з якими:
     розширено категорії отримувачів соціальних стипендій, надано право на отримання соціальних стипендій усім учасникам бойових дій, у тому числі особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та їхнім дітям, які є студентами вищих навчальних закладів;
      скасоване вікове обмеження (23 роки) учасникам бойових дій при наданні соціальної стипендії;
      встановлено строки надання підтверджуючих документів на продовження виплати соціальних стипендій студентам з числа дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, та студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
     затверджено право на виплату соціальної стипендії за минулий період, якщо несвоєчасне включення студента (курсанта) до списків студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, відбулося не з його вини;
     Звертаємо увагу, що норми вищевказаної постанови застосовуються з 01.01.2019.


18.01.2019
До уваги громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи!

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1172 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551» подовжено термін заміни посвідчень:
- особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);

- учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
- особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини до 1 січня 2020 року.
Дійсними до заміни в установленому порядку є посвідчення:

- учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3);
- особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорія 3), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (серія Г);
- дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д);
- дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видані за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. № 501 «Про порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20 січня 1997 р. № 51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та від 21 серпня 2001 р. № 1105 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51»).


17.01.2019
До уваги отримувачів тимчасової допомоги особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату!

     Звертаємо Вашу увагу, що ця допомога призначається з дати звернення на шість місяців. Для перерахування розміру допомоги на новий термін, необхідно подати заяву та декларацію про доходи та майновий стан у наступний день, після дня закінчення попередньої виплати. Нагадуємо, що розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
     Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:
     - середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1497грн.);
     - особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» або «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
     - особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень;
     - особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;
     - за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);
     - у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).


17.01.2019
До уваги учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

     У департаменті соціальної політики Луцької міської ради функціонує відділ по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей (м. Луцьк, пр-т Волі, 4а, каб. 101, 114, 115).
     Відділом ведеться прийом документів з питань:
     - встановлення статусу “Особа з інвалідністю внаслідок війни” та “Член сім'ї загиблого”;
     - забезпечення професійною та психологічною реабілітацією;
     - забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
     - надання пільг на житлово-комунальні послуги;
     - надання одноразової адресної грошової допомоги;
     - проведення виплат одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України через військовий комісаріат;
     - проведення виплат одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.
     Отримати консультації з питань підтримки та соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей можна також за тел. 284165.


17.01.2019
Можливості обмежені, здібності - безмежні.

     Інвалідність - це не вирок, все залежить від активності, бажань та можливостей самої людини.
     Луцька міська рада залучатиме осіб з інвалідністю до надання послуг в департаменті соціальної політики, а саме формування справ, архіву, надання консультацій за телефоном.
     За додатковою інформацією звертатись за телефоном: 284161.


17.01.2019
До уваги пільговиків, які мешкають у багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи !

     Звертаємо Вашу увагу на те, що cума до оплати з урахуванням розміру пільги за послугу з утримання будинку буде відображена в квитанції при оплаті за житлово-комунальні послуги після 20 числа поточного місяця.
     Відповідно до змін, які внесено до пункту 10 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117, для пільговиків, які мешкають у багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, департамент соціальної політики Луцької міської ради розраховує щомісяця до 10 числа самостійно розмір пільги на сплату внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за попередній місяць виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, членів сім’ї, на яких поширюється пільга відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, а також розміру внесків.


стор. 1  2  3  4  5 

Опитування

Чи задоволені Ви якістю надання соціальних послуг?

      Так
      Частково
      Ні

   

Фейсбук

Наша сторінка
в соціальній мережі
Facebook

facebook

Пряма лінія

Служба оперативного реагування:
15-80


Стандарт якості

ISO 9001


Погода
Курси валют
bank-ua.com
bank-ua.com
bank-ua.com

на головну

Останні зміни:
© 2010 Відділ автоматизованої обробки інформації - VAOI

Нас відвідали:
всього сьогодні
146470 5