На головну Написати лист Департамент соціальної політики Луцької міської ради


Луцьк соціальний


Департамент соціальної політики
Луцької міської ради

офіційний сайт

Новини   |   Дошка оголошень   |   Питання та відповіді      Середа, 6 Липня, 2022 року
Телефон "гарячої лінії" департаменту 28-10-00ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ


ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ ОНЛАЙН


ПОШУК ЖИТЛА
для евакуйованих осіб
Центральні
органи влади:

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство праці та соціальної політики
"Гаряча лінія" Мінсоцполітики:
15-45
0-800-502-757

Пенсійний фонд
Контакт-центр ПФУ:
0-800-503-753

Фонд соціального захисту інвалідів

Місцеві
органи влади:

Волинська державна адміністрація
Волинська обласна рада
Луцька міська рада


Наші колеги:
Львів соціальний
Оголошення30.08.2021
Електроннi сервiси Пенсiйного фонду України

     Сервiс «Пенсiйний Калькулятор» забезпечуе користувачу можливiсть самостiйно розрахувати розмір майбутньої пенсїї.. за віком за даними пр.о страховий стаж та заробiтну плату, що мiститься в Реестрi застрахованих осiб. При цьому сервiс дозволяе введення у ручному режимi перiодiв трудового стажу та iнших перiодiв, що враховуються до стажу роботи для призначення пенсiї.
     Через сервiс «Запит на отримання електронних документiв» Ви можете подати запит на отримання таких електронних документiв:
     - iндивiдуальних вiдомостей про застраховану особу (довiдка ОК-5);
     - витягу з Реестру застрахованих осiб.
     У результатi обробки запиту Вам буде вiдправлено документ у виглядi рdf-довiдки i електронний документ пiдписаний ЕЦП ПФУ, який згiдно iз законодавством е аналогом паперового документа, пiдписаного вiдповiдальною особою в органi ПФУ.
     За допомогою сервiсу «Електронне звернення» користувачi вебпорталу, згiдно Закону Украi'ни "Про звернення громадян" можуть звернутися до органiв ПФУ iз заявою, скаргою чи пропозицiсю за допомогою електронного звернення заповнивши вiдповiдну форму на сайтi ПФУ.
     Сервiс «Автоматичне призначення пенсiй» дає можливiсть подати документи для призначення пенсiї, не вiдвiдуючи територiальнi органи Пенсiйного фонду, через особистий кабiнет на вебпорталi Пенсiйного фонду України. Це можливiсть заздалегiдь подбати про свою соцiальну захищенiсть та надати всю необхiдну iнформацiю для призначення пенсії завчасно, незалежно вiд часу настання пенсiйного вiку. Покрокову вiдео-iнструкцiю можна подивитися на ютуб-каналi Головного управлiння Пенсiйного фонду Украiни за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=d54bD_6IvLA
     Документи для призначення пенсiї, поданi через особистий кабiнет на вебпорталi електронних послуг Пенсiйного фонду Украiни, засвідчуються квалiфiкованим електронним пiдписом або системою GOV ID.
     Результати опрацювання заяви можна побачити у вкладцi «Мої повідомлення».
     Складовi сформованої електронної пенсiйної справи стануть доступнi на вебпорталi у роздiлi «Моя пенсія» пiсля того, як особа набуде статусу пенсiонера, тобто досягне пенсiйного вiку.
     Сервiс «СМС-iнформування» - включае в себе набiр стандартних повiдомлень щодо призначення, перерахунку, або поновлення виплати пенсiй, а також про накопичений страховий стаж та, вiдповiдно, сплату страхових внескiв роботодавцями.
     Для кожного працюючого це iнструмент контролю за своїм роботодавцем. Адже щомiсяця застрахована особа буде отримувати повiдомлення про нарахований страховий стаж, який необхiдний для призначення пенсiї.
     Вiдсутнiсть повiдомлення про нарахований страховий стаж є приводом звернутися до роботодавця для з'ясування причин.
     На вебпорталi елепронних послуг Пенсiйного фонду України у закладцi «Мій страховий стаж» загальний страховий стаж розраховуеться у вiдповiдностi до вiдомостей, що враховуються для призначення пенсiї починаючи з 01.01.2004 року.
     Доступ до особистого кабiнету на вебпорталi електронних послуг Пенсiйного фонду України через «Мобiльний додаток» дозволяе:
- подати заяву на призначення або перерахунок пенсiї, в тому числі за принципом "одне
вiдвiдування", що передбачає подання документiв для призначення пенсії виключно в електронному виглядi зi зверненням до сервiсного центру тiльки за отриманням пенсiйного посвшчення;
- подати запит для внесення змiн до пенсiйної справи;
- отримати та завантажити до мобiльного пристрою електроннi документи з реестру застрахованих осiб Державного реестру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, якi доступнi в особистому кабiнетi;
- переглянути вiдомостi з реестру застрахованих осiб (анкетнi данi, надана роботодавцем (страхувальником) iнформацiя про заробiтну плату, сплаченi на користь особи страховi внески, набутий страховий стаж) та з електронної пенсiйної справи;
- одержувати та переглядати повiдомлення вiд Пенсiйного фонду Украiни, вiдстежувати стан опрацювання звернень до Пенсiйного фонду Украни.
     З 01 червня 2021 року запроваджено нову елекгронну форму листкiв непрацездатностi, сформованих на пiдставi медичних висновкiв про тимчасову непрацездатнiсть, що передбачено Порядком органiзацiї ведения Електронного реестру листкiв нспрацсздатностi та надання інформіції з нього, вiдповiдно до постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 31 березня 2021 року №323. .
     При цьому варто вiдмiтити, що Електронний реестр листкiв непрацездатностi вже iснуе протягом року на порталi Пенсiйного фонду України, де роботодавцi та працiвники можуть зарееструватися та почати поступовий перехiд на ведення електронних документiв, зокрема, електронних листкiв непрацездатностi або електронних трудових книжок .
     Вiд 10 червня 2021 року набув чинностi Закон України «Про внесения змiн до деяких законодавчих актiв України щодо облiку трудової дiяльностi працiвника в електроннiй формi» вiд 05.02.2021 №1217-IX, який впроваджує облiк трудової дiяльностi працiвннкiв в електроннiй формi. Закон передбачає: п'ятирiчний перехiдний перiод: у цей час використовуватимуться паперовий та електронний варiанти облiку.
     Документом визначається облiк трудової дiяльностi працiвникiв в електроннiй формi та використання цих вiдомостей з метою пiдтвердження наявноrо стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсiй тощо.
     Система облiку трудової дiяльностi працiвникiв буде вдосконалена та передбачає, вiдмову вiд паперових трудових книжок. Такi змiни дозволять зменшити витрати роботодавцiв на ведення паперового документообiгу, спростять доступ до iнформацii" про набутий стаж працiвникiв для призначення виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням, передусiм у разi тимчасової втрати працездатностi. Усуваються негативнi наслiдки втрати трудовоiї книжки, її фальсифiкації i внесення недостовiрних вiдомостей до цього документа. Електроннi трудовi спростять доступ до iнформацiї про трудовий стаж та процес оформлення пенсії.
     Щоб скористатись елекгронними сервiсами необхiдно авторизуватись на вебпорталi Пенсiйного фонду Украiїни за адресою https://portal.pfu.gov.ua
за допомогою квалiфiкованого електронного пiдпису (КЕП). Якщо Ви не маете електронного пiдпису, його можна отримати в акредитованих центрах сертифiкацй ключiв (АЦСК), наприклад, у КНЕДП IДД ДПС, Державному пiдприсмствi "Дiя" та iнших. Ознайомитися з повним списком АЦСК, квалiфiкований електронний пiдпис яких пiдтримує вебпортал Пенсiйного фонду, можна у випадаючому списку вiкна "Виберiть АЦСК".


11.08.2021
Зміни, що відбулися у Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям

     13.07.2021 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021№ 697 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” .
     Постановою передбачено:
- підвищити з 01.01.2022 розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку;
- призначати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати підходящої роботи для непрацюючої працездатної особи зі складу малозабезпеченої сім’ї, сім’ї з дітьми або таку особу направлено на професійне навчання;
- надавати державну соціальну допомогу особам, які досягли відповідного пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу;
- призначати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям за наявності у власності багатодітної сім’ї та сім’ї, до складу якої входять діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, або особи з їх числа, другого житла за умови, що загальна площа такого житла не перевищує 13,65 кв. м. на одного члена сім’ї та додатково 35,22 кв. м. на сім’ю;
- припиняти до з’ясування обставин виплату державної соціальної допомоги та допомоги на дітей одиноким матерям у разі відсутності дітей, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, сім’ї з дітьми, на навчальних заняттях у закладах загальної середньої освіти з невідомих або без поважних причин протягом десяти навчальних днів підряд та поновлювати таку виплату після відновлення відвідування навчальних занять такими дітьми. Зазначена інформація подається до органів соціального захисту населення службою у справах дітей після отримання її від закладів загальної середньої освіти. Відновлення виплати допомог проводиться на підставі письмової заяви отримувача такої допомоги та інформації отриманої на запит органів соціального захисту населення від закладу загальної середньої освіти, про відвідування учнем навчальних занять.


21.07.2021
До уваги пільговиків , які отримують пільгу у грошовій безготівковій формі!

У зв’язку із численними зверненнями інформуємо, що станом на 21.07.2021 Мінсоцполітики не здійснено переказ коштів на рахунок для виплати пільг для відображення таких коштів в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” за обліковими записами пільговиків. У зв’язку вищевказаним АТ “Ощадбанк” не може відправити смс-повідомленням про стан розрахунків за послуги.
Не варто піддаватися панічним настроям! Після проведення Мінсоцполітикою фінансування, у Ваших особистих кабінетах з’явиться інформація про розмір нарахованої пільги за червень 2021 року та перелік комунальних послуг, що сплачені за рахунок пільги, та протягом доби буде надіслано Вам смс- повідомлення.


14.07.2021
Увага! У зв’язку з аномальними погодними умовами, 15 та 16 липня в департаменті соціальної політики

     У зв’язку з аномальними погодними умовами, 15 та 16 липня в департаменті соціальної політики змінено графік роботи:
     - відділи департаменту, які здійснюються прийом громадян та документів працюватимуть у дві зміни
у четвер з 7.30 до 17.30 (із перервою на обід з 12.00 до 12.30)
у п'ятницю з 7.30 до 16.15(із перервою на обід з 12.00 до 12.30).
     - апарат та інші відділи департаменту працюватимуть
у четвер з 7.30 до 16.15 (із перервою на обід з 12.00 до 12.30)
у п'ятницю з 7.30 до 15.00 (із перервою на обід з 12.00 до 12.30).


15.03.2021
БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ»

     З 1 квітня по 30 вересня 2021 року проходитиме 16-а Всеукраїнська благодійна акція «Серце до Серця» - «Здорові немовлята!»»
     Метою акції є збір коштів для придбання неонатального медичного обладнання для дитячих лікарень України.
     Щороку благодійна акція проходить у всіх областях України і супроводжується проведенням концертів, вистав, конкурсів за участю учнівської та студентської молоді, членів різних громадських і благодійних об'єднань. Під час проведення благодійної акції проводиться суспільний збір коштів, на які закуповується медичне обладнання для дитячих лікарень. Благодійникам наліплюють логотип фонду — червоне серце.
     Закликаємо небайдужих долучитись до акції!
     Рахунок для благодійних внесків:
     АТ КБ «Приватбанк»
     IBAN UA 17 305299 0000026008043604327, ЄДРПОУ 34354227
     ПАТ «Кредобанк»
     IBAN UA 39 325365 0000002600501306399, ЄДРПОУ 34354227
     Найменування платежу: «Благодійний внесок для ___ назва області (міста).»02.03.2021
До відому учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих!

     Відповідно до листа Волинської обласної ради від 23.02.2021 № 349/53/2-21 в департаменті соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації діють телефони "гарячої лінії" - 778 205 та групи швидкого реагування - 096 845 04 50.


02.02.2021
Шановні жителі Луцької міської територіальної громади!

Останнім часом до міської ради почали надходити письмові звернення та телефонні дзвінки щодо отримання грошової компенсації на лікування від коронавірусної хвороби вдома.
Інформацію про повернення коштів озвучив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на телебаченні.
Проте, компенсація на лікування COVID – 19 через органи соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету не передбачена та не здійснюється.
У разі змін законодавства буде проведена додаткова інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення.


02.02.2021
До уваги ветеранів праці!

Ви маєте право на першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів) за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, яка становить у 2021 році 3180. 00 грн.
Механізм надання пільг урегульовано Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.
До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім одноразових допомог);
6) доходи від підприємницької діяльності;
7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.
Пільговики, подають до департаменту соціальної політики (пр.Волі, 4а, каб. 110, робочий стіл №6, №7) декларацію про доходи сім’ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.
До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.
Департамент соціальної політики визначає протягом десяти днів з дня подачі декларації середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.
У разі коли середньомісячний дохід сім’ї не буде перевищувати 3180 грн пільговик має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права та отримує довідку для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу відповідно до законодавства.


29.01.2021
До відома батьків дітей з інвалідністю

     Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року внесено зміни в Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою КМУ від 27 березня 2019 р. № 309.
     Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю” .
     Відповідно до вищезазначеного Порядку для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до департаменту соціальної політики (м. Луцьк, пр-т Волі, 4а, каб.110, робочий стіл №4, тел. для довідок 240 331) заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:
- паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;
- свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;
- індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
- виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
- документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
- документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи.
     Днем звернення вважається дата реєстрації заяви разом з необхідними документами в журналі реєстрації заяв. Черговість визначається в порядку надходження заяв.
     Першочергово реабілітаційними послугами забезпечуються відповідно до поданих заяв діти, які не були забезпечені ними в попередньому бюджетному році внаслідок відсутності бюджетних коштів або у зв’язку з довготривалою хворобою дитини.
     Укладення двосторонніх договорів здійснюється між органом соціального захисту населення та з реабілітаційною установою у двох примірниках (один - для місцевого органу, другий - для реабілітаційної установи), в якому зазначаються строки надання реабілітаційних послуг у реабілітаційній установі та вартість послуг. Договоги укладаються у порядку черговості та в межах кошторисного призначення.
     Вартість реабілітаційних послуг для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
     Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.
     Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.
     Відшкодування вартості за надані дітям реабілітаційні послуги здійснюється місцевими органами в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам, як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановленої граничної вартості реабілітаційних послуг, а якщо вартість таких послуг є меншою від граничної, - у розмірі, що не перевищує фактичної вартості реабілітаційних послуг.
     З умовами надання реабілітаційних послуг, а також переліком реабілітаційних установ можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики (www.msp.gov.ua) у розділі „Інвалідність” ‒ „Реабілітація дітей з інвалідністю ” та на сайті департаменту соціальної політики Луцької міської ради у розділі інформаційний стенд соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці.


29.01.2021
До уваги волонтерів та благодійників!

     Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» оголошено старт нового етапу Національного конкурсу «Благодійна України – 2020».
     Мета Конкурсу: підтримка волонтерського руху України, визнання українського волонтерства як унікального явища сьогодення та сприяння розвитку благодійництва.
     Пропонуємо ознайомитися з вищезазначеною інформацією та взяти участь у даному заході. Звертаємо увагу, що додаткову інформацію про Конкурс (умови, критерії, порядок оцінювання) можна отримати на офіційному веб-сайті Національного конкурсу «Благодійна України» - https://vboabu.org.ua


стор. 1  2  3  4  5  6 


ЕВАКУАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ВИМУШЕНО
ПЕРЕМІЩЕНИХ
ТА
ЕВАКУЙОВАНИХ
ОСІБ


Опитування

Чи задоволені Ви якістю надання соціальних послуг?

      Так
      Частково
      Ні

   

Фейсбук

Наша сторінка
в соціальній мережі
Facebook

facebook

Пряма лінія

Служба оперативного реагування:
15-80


Стандарт якості

ISO 9001


Погода


на головну

Останні зміни:
© 2010 Відділ автоматизованої обробки інформації - VAOI

Нас відвідали:
всього сьогодні
212609 77